Hemşire Bakım Planları
Dersler
ve
Tezler
Forum
Hukuksal İletişim
www.bakimplanlari.com
Hemşirelik bakım planlarının ilk ve tek adresi
     Sitemizin içeriği hastalıklara yönelik hemşirelik bakım planlarını bulundurmak ve kolay ulaşımını sağlamak için oluşturulmuştur. Sitemizde hemşire bakım ve uygulamalarına yönelik tüm bilgilere ulaşmanız hedeflenmiştir.
       Sitemizde bulunan bakim planı örneklerinin yayın hakları sitemize ait olup. İzinsiz paylaşılmaz paylaşım yapıldığı zaman kaynak göstermeyenlere gerekli işlem yapılma hakkı bakimplanlari.com a aittir.
Hemşirelik süreci, birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan beş temel aşamadan oluşur.

1- Durumun Belirlenmesi; Bu aşamada bireyin bakımına temel oluşturacak veriler toplanır, bireyin ilk değerlendirmesi yapılır.

2- Hemşirelik Tanısını Belirleme; Toplanan verilerin analizi ve yorumu yapılarak hemşirelik tanısı formüle edilir. Hemşirelik tanısının belirlenmesi süreci,
eleştirel düşünme, bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu entellektüel aktiviteler son derece güç olup, öğretilmesi ve öğrenilmesi istek ve çaba gerektirir. Bu
nedenle hemşirenin soruna neden olan etiyolojik faktörler hakkında bilgi sahibi olması, bilgisini artırmak için tıbbi ve hemşirelik literatürünü ve yeni gelişmeleri
takip etmesi gerekir.

3- Planlama; Bireyin gereksinimlerine yönelik uygulanacak hemşirelik girişimlerinin planlanmasıdır.

4-Uygulama; Bakım planının uygulamaya konmasıdır.

5-Değerlendirme; Uygulanan planın, yapılan girişimlerin bireyin sorununa çözüm getirip getirmediğine bakılarak değerlendirilmesidir.
Hasta bakım planları. Hemşirelik bakım planı. Dahiliye hastalıkları bakım planı. www.bakimplanlari.com